۱۳۹۷/۰۸/۱۶

eBiz's Post

حتما برای شما پیش آمده است که بخواهید نام مناسبی که برای دامنه وب سایت خودتان ایجاد کرده اید را بخواهید در یکی از شبکه های اجتماعی نیز فعال کنید ولی دیده اید که یک نفر قبلا آنرا برای خودش ثبت کرده است
برای چک کردن این موضوع ابزارهای خوبی در دسترسمان قرار دارد که یکی از آنها این وب سایت است:
https://knowem.com/

این وب سایت آزاد بودن نام مورد نظر شما در شبکه های اجتماعی را چک میکند
امیدوارم به کارتان بیاید.

#معرفی_سایت

Mojahedi.ir
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: