۱۳۹۹/۱۲/۰۹

eBiz's Post

تعامل درست و مناسب با مخاطبان بسیار ضروری است و لازم است که برای در نظر گرفتن فرصتهای فروش و یا همراهی با رویدادی اجتماعی از پیش خودتان را برای آن موضوع آماده کرده باشید. مثلا پیامی را تنظیم و منتشر کنید و یا تخفیف را برای مناسبتی ارائه کنید
برای این منظور باید رویدادها را از تقویم استخراج کرده و برایش برنامه ریزی کنید. سایت نیوز باکس این کار رو برای ما راحت کرده و تقریبا تمام رویدادها را در سه دسته رویدادهای مذهبی، ایرانی و جهانی تنظیم و منتشر کرده است:

https://newsbx.com/event1400

تقویم مناسبت‌های 1400 از طریق ایمیلی هم قابل دانلود است

#بازاریابی_دیجیتال

t.me/AlirezaMojahedi
AlirezaMojahedi.com
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

eBiz's Postراه رفتن عاشقانه....


براى اينكه خانه اى، خانه باشد بايد كسى مدام در آن راه برود.
بايد يكى باشد كه ظرفهاى كثيف را بگذارد توى سينك.تميزها را بچيند سر جايش.
تختها را مرتب كند.

ميوه ها را بشوید.
به گلدانها آب بدهد.
ملافه ها را عوض كند.
لباسها را مرتب كند.
به ناهار فردا و شام شب فكر كند.
جارو بزند و گردگيرى كند.

براى اينكه خانه، خانه باشد
يك عالمه قدمهاى خاموش از تراس تا آشپزخانه،
از آشپزخانه تا اتاق خواب،
از اتاق خواب تا حمام،
از حمام تا دم در بارها و بارها بايد تكرار شود.

تازه آن موقع میشود نشست و خيره شد
به خانه اى كه آرام و در صلح به نظر میرسد.

انگار نه انگار كه براى رسيدن به اين ثبات و سكون
كسى ساعتها راه رفته و به هيچ جا نرسيده.
آرامش و ثبات جايزه ى كسى است كه راه میرود.

بقيه اما فكر میكنند خانه خود به خود اداره میشود.
فكر میكنند داشتن غذايى آماده روى ميز و يخچال و فريزرى پر، طبيعى و عادى است.

تا وقتى كه خود خانه اى داشته باشند و بفهمند كه معجزه اى اتفاق نمى افتد مگر با راه رفتن.

آرام ... ممتد و بى پايان از اين طرف به آن طرف
و براى ساعتهاى متمادى اين همه راه رفتن
فقط براى اينكه خانه همين سكون را حفظ كند.
اين همه راه رفتن، فقط براى حفظ يك سكون.

یک نفر باید عاشقانه در خانه راه برود
و الا راه رفتن از هر کسی بر می آید ...

قدردان این قدمها باشیم.

تقدیم به تمام بانوان و مادران که با قدمهایشان آرامش می آفرینند
By: via eBiz