۱۳۸۴/۰۵/۰۸

بازی توپ سنگی

ماکیاولی اندیشمندی است که همواره در کلام و نوشتار از او به سبب عدم رعایت اصول اخلاقی و انسانی انتقادات بسیاری شده است اما در عمل بسیاری از حکم رانان و سیاست مداران توصیه های او را به کار برده اند. ماکیاولی با لحنی صریح از روشهایی سخن میگوید که بتوان بر مسند قدرت باقی ماند. اگر چه از نظر موازین انسانی و اخلاقی و این شیوه ها قابل توجیه نخواهند بود. او هدف را مقدس میشمارد و برای نیل به آن ابزارهایی را توصیه میکند که در اغلب موارد با موازین اخلاقی و انسانی در تضادند. به هر حال در دنیایی که او تصویر میکند برای باقی ماندن و حفظ قدرت راه مطمئن دیگری وجود ندارد
در کتاب بازی توپ سنگی نویسندگان در نقش ماکمیاولی های معصر ظاهر میشوند که ادعا دارند تنها با استراتژیهای سخت و خشن میتوان رقبا را از میدان خارج کرد و موفقیت را از آن خود نمود. باید رقیب را چون دشمن دانست و در شکست او تا حد ممکن تلاش نمود. این کتاب را به اجمال مرور میکنیم بدون آنکه از جهت اخلاقی بر آن صحه گذاشته باشیم. کتاب با توصیف این استراتژی آغاز میشود که در عصر ما رقابت برای موفقیت کافی نیست بلکه باید کوشید رقبا را در موضع ضعف قرار داد ، آنها را خنثی کرد، به حاشیه راند و حتی مجازات نمود. مباحث کتاب با 5 اصل ادامه میابد که منشور توپ سنگی به شمار می آیند

اصل اول: بازیگران توپ سنگی با جدیت در پی برتری های رقابتی هستند و این برتری را نه تنها برای امروز بلکه برای فردا نیز میخواهند. آنها در ارزیابی مزیتهای رقابتی، خود را نمیفریبند و میکوشند فاصله خود را با رقبا واقع بینانه مورد سنجش قرار دهند و بر آنان پیشی بگیرند.

اصل دوم: در بازی توپ سنگی باید کوشید تا مزیتهای رقابتی را به مزیتهای قطعی، حتمی و دائم تبدیل کرد. اگر بتوانیم مزیتهای رقابتی را به نحوی ساماندهی کنیم که فاصله ما با رقبا بیشتر شود و این اصله به حدی برسد که رقبا امکان رسیدن به ما را نداشته باشند، به مزیت قطعی و دائم دست یافته ایم. سازمانهایی که توسعه میابند و بر اثر توسعه بازارهای بیشتری را در اختیار میگیرند و سود آوری خود را افزایش میدهند، در مقابل رقبا به مزیت قطعی رسیده اند و امکانی برای برتری آنان باقی نمیگذارند.

اصل سوم: بازیگران توپ سنگی از حمله های غیر مستقیم استفاده میکنند. آنان از رویارویی مستقیم با رقبا پرهیز مینمایند. زیرا روشهای غیر مستقیم اقتصادی تر و موفقتر عمل میکنند. در شرایط جنگی نیز همین قاعده کارساز است. بدین ترتیب که اگر با دشمنی روبرو هستید که از قدرت و توانایی بالایی برخوردار است، مستقیما به او حمله نکنید بلکه با شبیخون و حملات غیر مستقیم بکوشید بر او غلبه نمایید.

اصل چهارم: در بازی توپ سنگی بازیگران باید بخواهند که برنده شوند. انگیزه نقش مهمی در موفقیت بازی توپ سنگی دارد. هرگاه اعضاء سازمانعلاقه و رقبتی به کسب موفقیتهای بزرگ نداشته باشند و در پی برتریهای رقابتی و دائم نباشند، به هیچ رو نمیتوان امید کامیابی داشت، از این رو مدیران در استراتژی توپ سنگی باید باید دائما این دیدگاه را ترویج کنند که اگر نتوانیم بهترین باشیم هرگز نخواهیم توانست در عرصه رقابتهای سخت به حیات خود ادامه دهیم.

توصیه هایی برای موفقیت در بازی توپ سنگی:
در بخشهای دیگر کتاب نویسندگان توصیه هایی را ارائه میدهند که توفیق در بازی را افزایش میدهد:
ضمن بکار گریری روشهای غیر مستقیم حمله گاهی لازم میشود مستقیما و علنی حملات را آغاز نمایید و رقیب را در موضع ضعف قرار دهید
در حملات خو تداوم داشته باشید و موفقیت را در یک مقطع زمانی کافی ندانید. موفقیت زمانی حاصل میشود که دائمی باشد
برای توفیق در بازی توپ سنگی زمانی میتوانید رقیب خود را حذف کنید که مشتریانی راضی داشته باشید بنابر این همواره نظر مشتریان را جویا شده و در کسب رضایت آنان بکوشید
منطقه مطمئن سود رقیب را بشناسید و سعی کنید آن را غیر مطمئن سازید. این منطقه نوع کالا یا خدمت، سهم بازار و ارتباط رقیب با محیط است که سود آوری مطمئنی برای او فراهم می آورد و شما باید بکوشید در این منطقه نفوذ کرده و آنرا متزلزل سازید
از تهدید رقیب نهراسید و در موارد لزوم وضعیتی را به وجود آورید که رقیب از رویارویی با شما پرهیز نماید. در این موارد میتوانید طوری وانمود کنید که داراری توانایی بیشتر از آنچه واقعا دارید هستید و بدین ترتیب رقیب را از برخورد با خود باز دارید
این مقاله ترجمه جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی است که در شماره نهم نشریه مدیریت دانش سازمانی چاپ شده بود

این راهم ببینید: نبرد گوگل و مايکروسافت بر سر يک مهندس خبره. به خوندنش می ارزه

یا هرزکاری اینترنتی cyberslacking چیست؟ در این خصوص دوست شبکه ای قدیمی من مطالبی را نوشته اند که به خواندنش می ارزد. قسمت اول - قسمت دوم
برای تابان و همسرش آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون دارم

۱۳۸۴/۰۴/۳۱

هوشمندی رقابتی

هوشمندي رقابتي عبارت است از نظارت هدفمند بر محيط رقابتي كه سازمانها در آن به فعاليت و رقابت مي پردازند با هدف اخذ تصميمات راهبردي.
در خلال سالهاي اخير، هوشمندي رقابتي به يكي از مفاهيم مهم مديريت تبديل شده و با فرهنگ شركتهاي پيشرو عجين گشته است.
افزايش هوشمندي رقابتي موجب مي گردد سازمانها اطلاعات محيط اطراف خود را سريعتر و با دقت بيشتري تجزيه و تحليل كرده و نتايج حاصل را به طريق سودمند ذخيره و درمواقع مقتضي دردسترس تصميم گيرندگان قرار دهند. اين امر جريان تبادل اطلاعات و دانش را در بستر سازمان تسريع كرده و اثربخشي فرايند تفكر و تصميم گيري جمعي را به نحو چشمگيري بهبود مي بخشد.
بدين ترتيب، مديران اجرايي با درك بهتر رقبا و محيط پرچــــالش رقابت مي توانند با تكيه بر ابزارها و تكنيك هاي خاص، اطلاعات مرتبط با قابليتها، نقاط قوت و ضعف و نيات رقبا راموردبررسي قرار داده و نسبت به انتخاب راهبرد مناسب اقدام و همواره يك گام از رقبا جلوتر باشند.
دكتر بــن گيلاد (BEN GILAD) استاد دانشگاه و تئوري پرداز معروف هوشمندي رقابتي اظهار داشته است: هوشمندي رقابتي، كل دانشي است كه يك شركت از محيطي كه در آن رقابت مي كند دراختيار دارد و حاصل تجزيه و تحليل ذرات بي شمار از اطلاعاتي است كه روزانه شركت را بمباران مي كند.
در پرتو اين دانش است كه تصوير كاملي از وضعيت فعلي و آتي صحنه رقــــابت در پيش روي مديران نقش مي بندد تا بتوانند بهتر تصميم بگيرند.
به عبارت ديگر هوشمندي رقابتي (COMPETITIVE INTELLIGENCE=CI) فرايند افزايش توان رقابتي بازار ازطريق درك رقبا و محيط رقابتي است

برخي از موضوعهاي كليدي که جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آن براي افزايش هوشمندي رقابتي مورداستفاده قرار مي گيرند عبارتند از:
اطلاعات مربوط به به گزيني: بهبود عملكرد فرايندهاي داخلي، تاثير كاهش تصدي گري يادگيري از رقبا، تغيير در فعاليتهاي كسب و كار رقبا
اطلاعات مربوط به شبكه زنجيره ارزش: قابليتهاي تامين كنندگان، كانالهاي توزيع، تاثير حاشيه سود، اثربخشي استراتژي هاي توزيع
شبكه جهاني اطلاع رساني: تغييرات اطلاعـــات مربوط به رقبا در شبكه جهاني اطلاع رساني، اثربخشي بازاريابي ازطريق اينترنت، استفاده رقبا از اينترنت براي زيرنظر داشتن بــازار، تاثير اينترنت و شبكه جهاني اطلاع رساني بر فروش سازمان
اطلاعات مالي: عملكرد مالي، تاثير قدرت مالي رقبا، تغييرات ارزش سهام رقبا، نرخ بازده داراييهاي رقبا
اطلاعات مربوط به قيمت: تغيير قيمتهاي عمده فروشي، تغيير قيمتهاي خرده فروشي، سياستهاي اعطاي تخفيف، تاثير قيمتهاي رقبا بر فروش سازمان، تغيير حاشيه سود، اثربخشي استراتژي هاي قيمت گذاري
اطلاعات ترويج فروش و تبليغات: اعتبار نام تجاري، نمايشگاههاي تجاري، برنامه هاي روابط عمومي سازمان، تغيير در استراتژي هاي تبليغ، اثربخشي تبليغات براي مشتريان هدف، تاثير تبليغات رقبا بر فروش سازمان
اطلاعات خدمات / محصولات: معرفي كالا و خدمات جديد، اطلاعات مندرج در بروشورها و كتابچه هاي معرفي محصول و خدمت، تقاضا براي محصولات و خدمات رقبا، فناوري توليد و توانايي تحقيق و توسعه، «كاربر آشنا بودن»(USER FRIENDLINESS) ، تنوع محصول و خدمات، قيمت تمام شده رقبا، اثربخشي ارزش افزوده، تغيير در كيفيت كالا و خدمات، توقف توليد و يا ارائه خدمت
اطلاعات فروش: اطلاعات ماهانه فروش رقبا، سيستم پاداش پرسنل فروش، پورسانت فروش متمركز، تغيير در خدمات و محصولات رقبا، تغيير در خدمات پس از فروش و مديريت مشتري، بودجه بازاريابي رقبا، رتبه بندي نمايندگي ها، پيش بيني فروش رقبا
اطلاعات راهبردي بازار: برنامه هاي تحصيل و ادغام رقبا، فعاليتهاي مربوط به ثبت علائم تجاري، اثربخشي استراتژي هاي بازاريابي، تغيير در استراتژي هاي بازاريابي، تاثير استراتژي هاي جديد بازاريابي بر فروش
اطلاعات نيروي انساني: جذب نيروي انساني توسط رقبا، كاهش نيروي انساني رقبا، چارت سازماني رقبا، سوابق مديران اجرايي رقبا
اطلاعات مشتريان: اطلاعات مقايسه اي استفاده مشتريان از خدمات و محصولات رقبا، تغييردر نگرش مشتريان در رابطه با محصولات و خدمات، تعداد دفعات خريد، سطح وفاداري مشتريان نسبت به محصول و خدمات رقبا، علت خريد محصول و خدمات مشابه شركت، از رقبا

۱۳۸۴/۰۴/۳۰

آموزش راه دورتوسط خودم

هنوز یک هفته به اعلام نتایج مصاحبه مونده.
یک طرحی در خصوص ایجاد تغییر در بسته بندی های کاغذهای کامپیوترمان به ذهنم رسیده است که اگر مطمئن شدم که جواب میده و مورد استقبال قرار میگیره فوری اجراش میکنم. باید طوری باشه که اگه کسی نخواست هم بتونه مثل قبل استفاده کنه و لطمه ای از لحاظ عادات همیشگی نخوره. به نظرم حالا که میخوام هزینه تغییر رو قبول کنم بهتره یک فکری برای تغییر طرح چاپ شده روی کارتها هم بکنم. باز پای یک طراح خوش فکر باید وسط بیاد
شاید این کار باعث رونق بشه و شاید هم مشکلاتی پیش بیاره. خیلی ها محصولاتمون رو از روی طرح کارتنهاش میشناسند. اگر این تغییر ناپخته باشه ممکنه به بازارمون لطمه بزنه

علاوه بر آن در فکر یک حمله به یکی از شرکتهای رقیب هستم
باید حساب همه چیز رو بکنم ولی زمان کمی دارم
دارم روش فکر میکنم
تغییر طرح وابتکاری که در ذهنمه روی بسته بندی به زمان نیاز داره. قبل از اون باید از جریان نقدینگی و کنترل هزینه ها اطمینان پیدا کنم. فعلا خیلی فکرم مشغوله و دارم همزمان به چند تا چیز فکر میکنم

در امورات شرکت اصلا تعارف نداشته باشید و ملاحظه نکنید. بخصوص در مسائل مالی که مثل خون رگهای شرکت شما میمونه. ما ایرانی ها عادت داریم همه چیز رو رابطه ای انجام میدیم نه از روی ضابطه. یکی که میاد قسم میخوره باور میکنیم. میگیم بابا طرف به حضرت عباس قسم خورد که به موقع پول منو میده!!
در حالیکه خود من هر مشکلی که در امورات شرکت برایم پیش آمده از همین رو در بایستی ها و خارج شدن از ضوابط است. اگر فلان مشتری امروز به دلایلی نمیتونه پول شما رو بده و باز هم جنس میخواد همین الان بهش بگین که تا این صورت حساب معوق رو تسویه نکنی از جنس بعدی خبری نیست. فردا خیلی دیره. فردا اگر بگین از شما دلخور هم میشه و اصلا یادش نمیاد که روزی شما توی اون شرایط باهاش به اصطلاح راه اومدین و کمک کردین تاابتدا مشکل خودش رو حل کنه بعد مشکل شرکت شما رو.

اگر شما خودتان پایبند ضوابطی که به دلایلی و با توجه به شرایط شرکت صلاح دونستید و برقرار کردید پایبند نباشید دیگران اصلا نگاهش هم نخواهند کرد.
پس حتما یادتون باشه که از ضوابط خودتون خارج نشین.
من هم از همین امروز تصمیم گرفتم برای حل مشکلات مالی شرکتم دیگه از ضوابط بخصوص در مسائل مالی خارج نشم

چیزهایی رو به علاقمندان یاد بدم EFQM راستی دلم میخواد در مورد مدل ارزیابی عملکرد
با اين ارزيابي به اين پرسش پاسخ خواهيد داد كه اين همه كار كيفيتي و سنجش و استاندارد سازي و چه و چه و چه كرديم كه چه؟ آخرش كه چي؟ چه تغييري در سازمان مارخ داده است؟ آيا درست عمل كرده ايم يا خير؟

Blackboard.com رفتم سراغ
دیدم نزدیک به 300 دلار در سال هزینه داره. برای آموزش الکترونیکی و راه دور خیلی خوبه ولی برای من گرونه تازه اصلا نمیدونم چند نفر بخوان چند نفر نخوان
اگر کسی راه حل بهتری داره بهم بگه لطفا.
ضمنا اونایی که علاقمند هستند لطفا یه جورایی خبر بدن. یا اگر از دوستانی که اصلا این وبلاگ رو نمیشناسن ولی فکر میکنید علاقمند هستند که از این طریق یاد بگیرند یه جورایی تعداد داوطلبین احتمالی رو به من اعلام کنند تا اگر تعداد خوب بود و روش آموزش مناسبی رو هم پیدا کردیم شروع کنیم
اگر خوب پیش بریم عناوین دیگه رو هم اضافه میکنم

۱۳۸۴/۰۴/۲۸

نظم مالی

پول مثل خون تو رگهای شرکت میمونه.وقتی پول تو دست و بالتون نیست سست هستین و دستتون به هیچ کاری نمیره. انگار همه شرکت رو رخوت میگیره. وقتی پول تو دستتون میاد ایده هایتون شکوفا میشن. علاقه تون به یادگیری و پیشرفت بیشتر میشه
من یکی که اینطوریم. وقتی هشتمون گرو نه میشه همش فکرم رفع بحران میشه و به نوعی همش تو حالت تدافعی میرم و این اصلا درست نیست

تو این بازار آشفته چکها باید فکری اساسی برای نظم بخشیدن به وصول مطالبات و صورتحسابهامون بکنم
مجبورم سخت بگیرم
تو یکی از فاکتورهایی که برای یکی از بهترین فروشنده های محصولاتمون که چند وقته صورتحسابهاش با تاخیر ارسال تسویه میشه اونم تاخیر طولانی نوشتم که درخواستهاش رو با توان پرداخت مشتریهاش تنظیم کنه
امروز زنگ زده بود که شرمنده که باعث ایجاد مشکل برای شرکت میشم
خوشحال شدم که چنین افرادی محصولات مرا میفروشند. به هر حال باید سریعا به دنبال یک راه حل بلند مدت برای تسویه حساب با مشتریانمان باشم تا دچار تاخیر در پرداخت هم نشیم
راه حلهایی به ذهنم رسیده مثل ارسال پیش فاکتور و دریافت چک قبل از ارسال کالا. البته مشکلات دریافت چک خودش کمتر از نگرفتن آن نیست. به هر حال سه کار اساسی باید انجام دهم. یکی اطمینان از جریان پایدار وصول مطالبات. دیگری اطمینان از جریان تامین مواد و تولید و تحویل زود هنگام و سوم... این یکی رو بهتره نگم. دیوارهای اینجا موش داره. موشهای اینجا علاوه بر گوش چشمای درشتی هم دارند
به قول اون برنامه تلوزیونی : بعدا میگم

۱۳۸۴/۰۴/۲۵

مصاحبه هم انجام شد

امروز بعد از ظهر نوبت من بود تا برای مصاحبه آزمون سازمان مدیریت صنعتی برم. صبحش دوستم جناب براتی زنگ زده بود و کمی از اوضاع و موارد بحث اونجا گفته بود. دستش درد نکنه. کلی استرسم رو کم کرده بود.
وقتی رفتم سازمان مدیریت صنعتی یک فرمی به من دادند که مشخصات کلی رو از من سوال کرده بود. مثل همون چیزی که روز اول ثبت نام پر کرده بودیم. شاید میخواستند تطبیق بدهند. بعد هم یک مسئله طرح کرده بودند که باید ظرف 10 دقیقه جواب میدادیم
مسائل هر کسی فرق داشت.
من به مال خودم جواب دادم. بعد مرا به اتاقی که مصاحبه کنندگان حضور داشتند صدا کردند.
سه نفر مصاحبه کننده که قیافه هاشون برام آشنا بود. شاید تو میزگردهای سازمان که تو مجله تدبیر منتشر میشه دیده بودمشون.
هر سه نفر از افراد دانا و با شخصیتی بودند. بر خلاف اینکه در دانشگاه شریف روخوانی انگلیسی بعنوان مواد مصاحبه انتخاب شده است اینجا هر سه نفر از کسب و کار خودم سوال کردند. مصاحبه خیلی خوب بود. من از روند آن راضی بودم. همه چیز فقط برای بررسی توانایی مدیریتی بود. امیدوارم من هم در لیست افراد شایسته ای که انتخاب خواهند شد باشم.

۱۳۸۴/۰۴/۲۱

مشكلاتي كه ما با چاپ داشتيم

در خصوص محصول جديدمون مشكلات چاپي زيادي داشتيم. همونطور كه تو عكس ديدين زونكنهاي ما رنگ بنديه. با اينكه در نگاه اول يك چاپ تك رنگ مثلا زرد ديده ميشه ولي در عمل اين نوع چاپ از همه سخت تره. چرا؟
براي اينكه در اين نوع چاپ كه بهش تمپلات ميگن بايد همه سطح يك دست چاپ بشه. از طرفي سايز چيزي كه ميخواد چاپ بشه بزرگه و ما بايد ورق 100 در 70 سانت رو يكدست چاپ ميكرديم. البته يعني چاپ خونه بايد اين كار رو براي ما ميكرد.
از طرفي يك مشكل ديگر هم داريم. صنعت چاپ ما از رنگ سازي قدرتمندي برخوردار نيست. اصولا تو دنياي چاپ همونطور كه تو پست قبلي گفتم رنگهايي كه روي اوراق ميبينين همگي از تركيب چهار تا رنگ ساخته ميشن. رنگ سازهاي چاپخونه ها فرمول خاصي براي نسبت دهي اينها ندارند و براي همينه كه نمونه رنگ شما رو براي چاپ ميخوان چون بايد اونقدر اين تركيب رنگ رو با انگشت در روي نمونه رنگ بزنن كه بالاخره رنگ نزديك يا شايد مشابه! اون چيزي كه شما ميخواين در بياد. تازه بعد از اينكه فهميدن كه اين رنگ مثلا قرمز ما از چه تركيبي بدست مياد نميتونن تو چاپ سري بعدي از همين فرمول استفاده كنن چرا كه مثلا رنگ كره اي درصدي با رنگ ژاپني فرق ميكنه و مشكل دوباره پيش مياد. بعد از اين تازه شيرهاي رنگ دستگاه چاپ هم مشكل ديگه اي هستند كه تركيب رنگ رو بهم ميزنند.
به عبارتي ديگر عمده مشكلي كه الان ما در رنگ بندي كلاسورهامون داريم اينه كه كلاسورهاي سري دوم از نظر رنگ دقيقا مطابق كلاسورهاي سري اول يا سوم نخواهد بود.
اين براي محصولي كه در ساليان متمادي در قفسه در كنار ساير كلاسورهاي يك شركت قرار ميگيره چيز خوبي نيست. البته ما تمام تلاش خودمون رو خواهيم كرد.

ورقهاي چاپ شده كلاسورهاي ما بايد از يك پوشش هم برخوردار ميشدند و ما براي دوام بيشتر و افزايش مقاومت سطح كلاسورها از پوشش سلوفان استفاده كرديم و داديم اوراق چاپ شده رو سلوفان كشي كنند.

سلوفان كشي هم مشكلات خودش را دارد. اولا ضخامت سلوفان براي ما مهم بود. كلي دردسر داشتيم تا به چيز دلخواهمون رسيديم. دوما سلوفانها اگر خوب نچشبند حبابهايي رو در سطح كار چاپ شده ايجاد ميكنند كه به مرور بزرگتر شده و درنهايت سطح كار رو خراب ميكنه. سوفان كشها همه ادعا ميكنند كه كار بي نقص تحويل ميدهند ولي اينطور نبود.

به هر حل بعد از خسارت اوراق بدون نقص سوا شد و به خط توليد رفت.

اين تازه مشكلاتي بود كه براي يك كار تك رنگ صورت گرفته بود. فرض كنيد اگر همين كلاسورها به صورت دو رنگ يا تمامرنگي (چهار رنگ) چاپ ميشد چه مشكلاتي داشتيم

۱۳۸۴/۰۴/۱۸

چاپ و بسته بندي

بسته بندي كالاي شما اونقدر مهم هست كه هر چقدر هم بنويسم باز كمه.
بسته بندي يك محصول يعني شناسنامه يك محصول. يعني يك منبع اطلاعاتي قوي براي مشتري كه بتونه تو تصميم گيريش اثر بذاره
ميدونيد كه به بسته بندي بازارياب خاموش هم ميگن. آخه بازاريابها همش سر و صدا راه ميندازن كه آهاي بيا ببر و فلان و بهمان ولي بسته بندي مظلوم تو يه قفسه ساكت و آروم كار خودش رو ميكنه و به دلبري مشغول ميشه
ولي كلا وظايف يك بسته علاوه بر نگهداري كالا جلب نگاه مشتري است كه كلا اين قسمت از قضيه كه چطوري يك محصول توسط مشتري از قفسه انباشته از محصولات مشابه برداشته بشه تقريبا 4 بخش داره كه چون ميره تو بحث بازارداري من اينجا مطرح نميكنم.
در هر صورت با توجه به آنچه كه تجربه كرده ام (من معلومات خاصي را در زمينه گرافيك و چاپ از طريق طي دوره هاي ويژه بدست نياوردم) سعي ميكنم دانش اندكم رو به شما منتقل كنم.

در خصوص مشخصات و الزامات يك بسته هم برايتان مفصل خواهم نوشت.
بد نيست بدونيد كه در اين زمينه مجلات خوبي مثل صنعت بسته بندي و صنعت چاپ نيز وجود دارند كه خيلي ميتونن آموزنده باشند. كتابهاي خوبي هم هست كه ميتونين بگردين پيدا كنين

به طور كلي براي اينكه يك بسته بندي شكل بگيره مراحل مختلفي به ترتيب زير طي ميشوند كه هر كدام اهميت خاص خودشون رو دارند:

اول اينكه ببينيد ميخواهيد بسته بندي شما چه ويژگيهايي رو حتما داشته باشه
دوم تيم بازاريابي بايد بر اساس نيازهايي كه احساس كرده اند و شناختي كه از محصولات رقبا و مشابه دارند در مورد پيامهاي روي بسته و عكسها و نوشته ها نظر ميدن. ما تو شركتمون فعلا هر دو اينها رو خود من انجام ميدم
سوم اين الزامات رو به يك طراح يا گرافيست ميدين كه طراحي كنه. اين بخش يعني اينكه كار از شركت شما خارج شد و به منابع بيرون سازماني يا تامين كننده سپرده شد. مشكلات دقيقا از همين جا شروع ميشه چون كار رو به دست يك نفر ديگه ميسپريم.
از اين بخش به بعد رو جدا جدا توضيح خواهم داد

اينكه اين فرد چقدر تو كارش تبحر داره و از همه مهمتر آيا يك گرافيست معموليه يا كسيه كه ديد بازارداري رو هم داره خيلي مهمه. خيلي خيلي مهمه. اين روزا هر كسي كمي با فتوشاپ ور رفته ادعاي گرافيست و طراح بودن ميكنه. خيلي از گرافيستها مثل يك ماشين اون چيزي رو كه ازش ميخواين براتون تحويل ميدن بدون هيچ پروسسي ولي يك گرافيست حرفه اي ميشينه نيازهاي شما رو بالا و پايين ميكنه و بعد براي اينكه بيشتر بدونه ميره تو بازار چرخي ميزنه و نمونه هاي مشابه و غيره و ذالك رو بررسي ميكنه تا دستش بياد كه قراره چي تحويل بده.
همچين افراد توانمندي كم نيستند ولي عده اون دسته اولي ها كه چند بار با فتوشاپ كار كردند كمي اين روزا به دلايل مشكلات اقتصادي و ... زياد شده.
پس بايد حواستون رو جمع كنيد. يكي از مواردي كه حتما بايد به اون توجه كنيد اينه كه طراح خودش با چاپ و ماشينهاي چاپ و حتي خود چاپخونه ها آشنا باشه. چرا؟
براي اينكه اصولا شما چيزي رو ميخواين كه قراره روي بسته شما ديده بشه. طراح شما هر طرح زيبايي هم براي شما اجرا كنه (خود زيبا تو بسته بندي با زيبايي يك اثر گرافيكي فرق عمده اي داره كه بعدا ميگم ولي تا اينجا داشته باشيد كه هر طرحي كه ما رو به هدف بازارداريمون نزديك كنه و مشتري انتخاب كنه اون بهتره) اگر در كار چاپ شده قابل پياده سازي نباشه به درد نميخوره. اينجا فقط تجربه و علم طراح حرف ميزنه. فقط دانش طراح كافي نيست. يك طراح حرفه اي ميدونه كه كدوم چاپ خونه با گكدوم ماشين چاپش ميتونه از پس اين كار بر بياد يا فلان چاپ خونه اخيرا چه ماشيني رو نصب كرده.

خيلي خيلي مهمه كه همه چيز رو خيلي خوب به طراح منتقل كنيد و طراح رو تنها نذارين و باهاش همكاري كنين ولي لطفا و خواهشا اجازه بدين طراح خودش اون چيزي رو كه بهش رسيده رو اجرا كنه و شما بعدا اظهار نظر كنيد. اينطوري كار سريعتر و اصولي تر پيش ميره.

مسئله بعدي قيمت كار هستش كه بستگي مستقيم به جنس كاغذ و البته تعداد رنگ چاپ داره. يك كار چاپي ميتونه داراي چندين رنگ باشه كه اصولا از 4 آبي قرمز زرد و مشكي تشكيل ميشن البته خود قرمز اصلي نيست و از تركيب دو رنگ ديگه بدست مياد ولي اينطوري تو ذهنتون بمونه بهتره. كاغذ هم خودش اصولا سفيد هستش و هيچ كاغذي نداريم كه بدون دخالت سيستم چا رنگ ديگه اي داشته باشه. بنابر اين وقتي به طرحي نگاه ميكنيد كه روي كاغذ ديده ميشه قسمتهاي سفيدش چاپ نشدن. پشنهاد من اينه كه اگر ميخواين كار تك رنگ چاپ كنيد با در نظر گرفتن چيزي كه ميخواين چاپ كنين بهتره كه دو رنگ چاپ كنيد تا تك رنگ و اگر ميخواين سه رنگ باشه بهتره چهار رنگ چاپ كنيد تا سه رنگ. كاغذ رو هم از طرج نظر بخواين. بستگي مستقيم به نوع بسته بندي شما داره ولي اين رو بدونين كه روي كارتن خيلي جاها كاغذ جواب ميده و لازم نيست از مقوا براي لمينيت (چسباندن برگ چاپ شده رنگي روي سطح كارتن قهوه اي) استفاده كنيد.

بعد از همه اينها كار كه تاييد شد ميره براي ليتو گرافي تا ازش فيلم و زينك بگيرن و ببرن روي ماشين چاپ نصب كنند. كيفيت اين بخش اصلا كم اهميت تر از بخشهاي ديگه نيست. يك فيلم و زينك خوبه كه كار شما رو خوب در مياره.
بعد از اون ميره به چاپ خونه. حتما ناظر چاپ داشته باشيد. فردي كه بره موقع چاپ بالاي سر دستگاه و رنگها و ... رو با اون چيزي كه بايد باشه تطبيق بده و ايرادها رو همونجا بر طرف كنه
بعد از چاپ معمولا سلوفان كشي و كارهاي مختلف ديگه اي هم ممكنه كه روي كار چاپ شده صورت بگيره كه خودش خيلي مهمه. چرا كه همه زحمات تا اين جا ممكنه هدر بره

فكر كنم اين مطالب يك شناخت عمومي به شما در باره مراحل چاپ داده باشه
اميدوارم دوستان طراحي كه اين قسمت رو ميخونن نواقصات رو كامل كنند

۱۳۸۴/۰۴/۱۳

آزمون رو قبول شدم

امروز صبح كه به سازمان مديريت صنعتي زنگ زدم گفتند كه تو آزمون كارشناسي ارشد مديريت اجرايي قبول شدم.
روز شنبه 25 ام بايد برم براي مصاحبه.
خيلي خوشحال شدم . خيلي دوست داشتم تو اين رشته ادامه تحصيل بدمبايد روحيه ام رو حفظ كنم. اميدم به خداست و ميدونم كه اون هم به لطف خدا به خوبي و خوشي درمان ميشه و مشكلي پيش نمياد
بهانه ديگه اي براي جشن با همسرم پيدا كردم. بايد بيش از اينها اون رو شاد نگه دارم. بايد از حالا روحيه اون رو تقويت كنم

اميدوارم خداوند سلامتي و شادي همه شما رو صد چندان فرمايند

۱۳۸۴/۰۴/۱۱

نياز به سازماندهي مجدد

شديدا به يك سازماندهي مجدد و تقسيم وظايف نياز دارم. كلي كار عقب مونده داريم.
كلي هم به سرمايه احتياج داريم.
امروز قصد دارم شخصا با همه كساني كه نمونه اوليه كلاسورهايمان برايشان ارسال شده صحبت كنم تا ببينم نظرشون چيه و به چه كم و كاستهايي اشاره ميكنند.
همين الان تغييري تو بسته بندي هاي محصول دولوكس مون (درجه يك)‌داديم كه به مقدار زيادي از حجمش كم شد. اينطوري شايد مقاومت كارتنها هم در موقع حمل و نقل بيشتر بشه
سر فرصت براتون از چاپ خواهم نوشت. اميدوارم يك روزي اين مشكل به راحتي رفع بشه . با وجود پيشرفتهاي زيادي كه در كشور در صنعت چاپ رخ داده ولي هنوز چاپ خونه هاي خوش قولي كه دانش فني كار رو هم داشته باشند خيلي كم هستند و اين يعني دردسر و خون دل خوردن و صرف وقت و هزينه بسيار براي بدست آوردن آنچه كه انتظارش را داريد.