۱۳۹۷/۰۸/۲۶

eBiz's Post

کارهای فروشگاه اینترنتی ات آن طور که باید پیش نمیروند؟
کارها در هم پیچیده شده اند؟
مرجوع از فروشت بیشتر شده؟
تاخیر در ارسال و تحویل داری؟
به سختی داری به سر به سر میرسی و از حاشیه سود ناراضی هستی؟
از روشها و تکنیکهای جدید میخواهی استفاده کنی ولی از آنها بی خبری؟

یا نه تازه میخوای فروشگاه اینترنتی ات را راه بیندازی و کلی ابهام داری؟

من اینجام که به شما کمک کنم.
به پاس همراهی، 3 نفری که زودتر درخواست بدهند از 50% تخفیف خدمات مشاوره و پشتیبانی علمی/آموزشی/اجرایی برخوردار خواهند شد.
خیلی دوست داشتم این تعداد را افزایش دهم ولی در حال حاضر محدودیت زمانم اجازه نمیدهد.

برای این منظور شرح درخواستتان را برایم ارسال کنید.
بررسی کرده و به شما پاسخ خواهم داد تا اولین جلسه بررسی حین بازدید را تنظیم کنیم.

#کسب_و_کار
Mojahedi.ir
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: