۱۳۹۷/۰۸/۲۲

eBiz's Post

از میان بیش از 1010 عضو، تنها 246 نفر دیدند
و از آن میان نیز تنها 34 نفر رای دادند
به عبارتی شاید کسانی که رای ندادند پاسخشان هیچکدام بوده است!
در هر صورت ما کارمان را جلو میبریم.
جمعه یا هر روز تعطیل رسمی بیشتر از جمعه رای آورده است.
4 آذر یک تعطیلی ولادت در پیش داریم. آن هم چه ولادتی.
شاید برای آن روز برگزارش کردیم.
به قول همکار تاجیکی دوستمان "دنیا به امید!"


#نظر_سنجی
Mojahedi.ir
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: