۱۳۹۷/۰۸/۱۷

eBiz's Post


كاربران كجاى صفحات وب را بيشتر نگاه مى كنند؟

تحقیقات نشان می‌دهد که اکثر کاربران اینترنت، صفحات وب را به صورت قالبی شبیه حرف F نگاه می‌کنند. دو خط افقی که پس از آن یک خط عمودی قرار دارد.
 F نکته: در صفحات با محتوای انگلیسی(نوشتارهای از چپ به راست) F و در صفحات با محتوای فارسی(نوشتارهای از راست به چپ) حرکت به صورت ᖷمی‌باشد.
در آخرین مطالعات گروه نیلسن نورمن، 232 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و حرکت چشمان آن‌ها بر روی هزاران صفحه اینترنتی بررسی شد. مطالعات نشان داد که حرکت چشمان آن‌ها تقریباً در مطالعه این صفحات ثابت است. این حرکت تقریباً شبیه حرف F است و در طی 3 مرحله انجام می‌شود.
- در اولین حرکت، چشم یک حرکت افقی در بالای صفحه انجام می‌دهد (خط بالای حرف F).
- در حرکت دوم، کاربر کمی صفحه را پایین می‌آورد و دوباره یک حرکت افقی دیگر را انجام می‌دهد. اما طول این خط از خط مرحله اول کمتر می‌باشد (خط دوم حرف F).
- در حرکت نهایی، کاربران یک خط عمودی از بالا تا پایین را بررسی می‌نمایند. این حرکت در برخی موارد می‌تواند سریع و در برخی موارد کند باشد -بسته به محتوای صفحات
همان‌گونه که در تصاویر مشخص است، حرکت چشمان کاربران همیشه به صورت 3 خط گفته شده نیست. در برخی از موارد حرکات چشم کاربران بیشتر شبیه حرف E است تا F. در برخی از موارد دیگر، حرکت چشم شبیه حرف L است. اما در بیشتر مواقع حرکت شبیه همان حرف F می‌باشد.


​در تصویر بالا سه صفحه مختلف با کاربری‌های متفاوت مشاهده می‌شود.
- سمت چپ: صفحه “درباره ما” در وب سایت یک شرکت
- وسط: صفحه مربوط به یک کالا
- سمت راست: صفحه مربوط به نتیجه‌ی جستجو
اگر به الگوهای بالا نگاه کنید، تمامی آن‌ها به نحوی شکل F را در خود حفظ می‌کنند. البته که برخی تفاوت‌های جزیی در آن‌ها وجود دارد. در تصویر وسط، خط دوم F کمی کوتاه‌تر است و این به خاطر عکس محصول است که توجه بیشتری را به خود جذب می‌کند.
 در تصویر سمت راست، خط دوم F بلندتر از خط اول آن می‌باشد که به خاطر بلند بودن عنوان در خط دوم F می‌باشد. در این مثال، هر دو خط برای کاربران جذابیت یکسانی دارد، اما به دلیل بلندتر بودن دومی، خط آن نیز بلندتر می‌باشد.

 نکاتی که از تحقیق بالا به دست می‌آید:
- کاربران همه‌ی متن‌های یک صفحه را نمی‌خوانند
- دو بند اول باید مهم‌ترین اطلاعات را به کاربر برساند
- رعایت به کارگیری عنوان‌ها، پاراگراف‌ها و Bulletها را در نوشته‌ها امری مهم می باشد - این کار باعث می‌شود تا عناوین مهم به چشم کاربران جلوه کنند.
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: