۱۳۹۹/۰۷/۲۰

eBiz's Post

این رشتو (رشته تویت یا همان تویتهای دنباله دار) را حتما باید بخوانید:

https://twitter.com/BabakNov/status/1314712539909980164?s=20

بخوانید تا بیشتر و به مراتب بیشتر از قبل مراقبت کنید.
البته این ماجرایی که در این رشتو نقل شده است مختص بیمار کرونایی نیست. تجربه اش را چند بار در ایامی که پدر دچار سکته های متعدد شدند داشتم
استرس و ناراحتی این صحنه ها به مراتب بیشتر از مبالغ هزینه ای که واقعا در این شرایط تامین کردنش بسیار سخت و دشوار است زیاد است. بسیار زیاد و سخت که اثرات فشارش تا مدتها با شما همراه است.
فراموش نکنیم که تختهای آی سی یو مختص بیماران کرونایی نیست و بیماران زیادی به این خدمات احتیاج دارند و این مشکل بسیار مهم است.
لطفا حتما بخوانید و با دیگران به اشتراک بگذارید.

#اجتماعی

t.me/AlirezaMojahedi
AlirezaMojahedi.com
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: