۱۳۹۸/۰۹/۱۱

eBiz's Post

تیتر خبر این بود:
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور از راه‌اندازی یک میلیون مترمربع فضای نوآوری خبر داد
و این هم لینک خود خبر
shanbepress.com/پول-نفت-باعث-شده-سرمایه‌گذاری-جسورانه/

احتمالا خود ایشان هم مقصودشان این نبوده که واحد اندازه گیری میزان رشد نوآوری متر مربع! است.
یعنی واقعا خوشحالیم که متر مربع فضای نوآوری (منظور شاید همان بستر فضای کار اشتراکی با اسم کارخانه های نوآوری است) افزوده شده است؟
در بسیاری از شرکتهایی که حتی در زمینه صنایع سنگین فعالیت میکنند نیز سالها و شاید دهه ها است که توانایی شان بر اساس متر مربع مساحت کارخانه سنجیده نمیشود و اصلا واحد اندازه گیری بهره وری و رشد و توسعه متر مربع نیست! بلکه خروجی حاصل از فعالیتها بر مبنای ارزش ایجاد شده است و عمدتا با واحد پولی سنجیده میشود.
حتی نتایجی چون ایجاد اشتغال بر اساس تعداد در اصل دارد به گردش مالی در خانوار به ازای واحد پولی (مثلا ریال) اشاره میکند و خود تعداد اشتغال به تنهایی شاخص نیست بلکه شاخص اصلی کسب درآمد برای سرپرست خانوار از محل اشتغال است و واحدش هم پول است. (تصور کنید شاغلی که رایگان کار میکند. آیا این نوع اشتغال زایی شاخص راندمان است؟!)

حال اتفاقا اگر بیاییم خروجی را بر متر مربع مساحت محیطهای کاری یا سایر معیارهای دیگر تقسیم کنیم شاید به تصویر بهتری از نوآوری و رشد و راندمان و بهره وری به ازای مساحت اشغال شده، به ازای تعداد نفرات، به ازای برق مصرفی، به ازای زمان صرف شده به ازای تعداد نفرات و یا حتی نفر ساعت و ... برسیم

در پاراگرافهای آخر میخوانیم که از ایشان نقل شده است:
"به گفته وی، اگر امروز از استارتاپ‌ها حمایت نشود، همان طور که در گذشته دانشجویان نخبه ما را از کشورها بردند، استارتاپ‌ها را نیز به راحتی از کشور خارج خواهند کرد."
آیا کسی را سراغ دارید که بیشتر از ایشان اختیار انجام این کار را داشته باشد؟
آیا از ایشان انتظار داریم خبر یا هشدار بدهند یا اینکه اقدام کنند و مسئولیت را بپذیرند؟

خوشبختانه در داخل این متن اعترافاتی از اشتباه از جانب ایشان مطرح شده است. این خیلی خوب است که شهامت داشته باشیم به اشتباهمان اعتراف کنیم، ولی خیلی بهتر است که اگر مدام داریم اشتباه میکنیم، سکانداری را به فرد دیگری واگذار کنیم. قرار نیست دائما اشتباه پشت اشتباه را تکرار کنیم.

#کسب_و_کار

AlirezaMojahedi.com
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: