۱۳۹۸/۰۸/۱۱

eBiz's Post

جناب سامان فائق خود از نوابق مدیریت کسب و کار و تعاملات فضای دیجیتال هستند
محبت فرموده اند و اسم مرا هم در لیستشان اضافه کرده اند

خوب میدانم که نمیدانم. اینکه ایشان اسم مرا آورده به خاطر بزرگواری ایشان است که حتی از بی ادب، ادب می آموزند. وگرنه من چیزی برای یاد دادن به شما بزرگواری که مشغول خواندن مطالب پست شده از طرف من هستید ندارم. هر چه هست انعکاس آموخته هایی است که از فیلتر اندیشه من عبور کرده است
سپاس از همه الطاف و قدردانی های ایشان و همه شما عزیزان

#کسب_و_کار
AlirezaMojahedi.com
@AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: