۱۳۸۳/۰۹/۲۵

معرفی یک کتاب One Book

کتاب چگونه مینویسم کتابی است که در آن 100 نویسنده مختلف دنیا هر یک در شرحی کوتاه گفته اند که چگونه مینویسم. مطالعه این کتاب را به همه وبلاگ نویسان بخصوص داستان نویسان توصیه میکنم
برای تهیه این کتاب با انتشارات رادان تحریر 8906868 تماس بگیرید

معرفی کتاب Posted by Hello

هیچ نظری موجود نیست: