۱۳۸۳/۰۹/۲۱

خلیج فارس در تاریخ

این متن عینا از وبلاگ الفبا نقل شده است

Persian Gulf in History Posted by Hello


این تصویر که می بینید نقشه ای است از منطقه خاورمیانه شامل ایران ، ترکیه و شبه جزیره عربستان ، من(منظور نویسنده وبلاگ الفبا است) واژه پرشین را برجسته کردم که مشاهده می کنید. نقشه توسط Emanuel Bowen تهیه شده. این نقشه بین سالهای 1744 تا 1752 تهیه شده.این تصویر هم که می بینید نقشه ای است که به سفارش Philip de Bay پادشاه وقت اسپانیا تهیه شده. نقشه ای که می بینید مربوطه به سال 1590 است. در این تصویر واژه Persic یا چیزی شبیه به آن را برجسته کردم که دقیقا نمی دانم به چه زبانی است. البته شاید تلفظ آن را هم اشتباه کرده باشم. اگر کسی درست آن را می داند خبرش را بدهد

هیچ نظری موجود نیست: