۱۳۸۳/۰۹/۱۸

تغییر سایر کشورها

در ادامه نوشته قبلیم به این عکس خوب دقت کنید
Posted by Hello

گرچه کسی که این عکسها را درست کرده اسم شهر دبی رو اشتباه تایپ کرده و درستش Dubai هستش ولی چیزی از اهمیت عکسها کم نمیکنه.
کشوری که قبل از انقلاب یک بیابان بی آب و علف بیش نبود که با لنجهای ایرانی و توی دبه های 30 لیتری آب براشون ارسال میشد.
خواستم بگم که ایران 1404 در کنار سایر کشورها باید خیلی بهتر باشه. کاش حواسمون به دنیای اطرافمون باشه. به اینکه تو نقشه سال 1404 ایران از نظر اهمیت استراتژیکی و اقتصادی کجا قرار داره

۱ نظر:

پریا گفت...

وقتی از دبی و پیشرفتهاش می شنوم، غصه می خورم، حسودیم می شه، چرا نشه؟ مگه غیر از اینه که همه چیز بهترینش مال ِ ما بود؟ برگشتیم به دوره ِ بدبخت بیچاره های 100 سال پیش که نون نداشتن بخورن... اونوقت همه کشورها از بغل ِ ما به خیلی جاها رسیدن... همه ما رو می دوشن و ناامیدی روز به روز بیشتر به دلهامون چیره می شه...