۱۳۹۸/۰۳/۱۳

eBiz's Post

به نظرم آمازون داره تو ترکیه کارهای بزرگی برای حضور موثرتر انجام میده
ببینید کی گفتم.

#کسب_و_کار

Mojahedi.ir
t.me/AlirezaMojahedi
@DrAlirezaMojahedi
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: