۱۳۹۸/۰۲/۱۳

eBiz's Post

ظاهرا برخی هنوز باور دارند که حذف نمایش قیمت ارز از وب سایتها، کمک کرد که نرخ ارز تثبیت شود
By: via eBiz

هیچ نظری موجود نیست: